Estonya Vize Reddi

Estonya Vize Reddi

Estonya vizesi başvurularında, Estonya Konsolosluğu ve Estonya Büyükelçiliği tarafından talep edilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Estonya vizesi başvuruları için talep edilen şartlar yerine getirilmediği takdirde, Estonya Vizesi başvuruları konsolosluk tarafından ret ile sonuçlandırılabilmektedir.

Estonya vizesi başvurularında seyahat amacının kanıtlanmaması, sahte ya da eksik evrak ibraz edilmesi, Estonya vizesi başvurusunda bulunan kişilerin ülkenin kamu düzeni açısından tehlike oluşturması ya da Estonya seyahatinin bitiminde kişinin ülkeden ayrılacağını gösterir belgeler sunulmaması durumlarında Estonya vizesi başvurusu, Estonya vize reddi ile neticelenebilmektedir.

Kamu Güvenliği nedeniyle Estonya Vizesinin reddedilmesi

Estonya Vizesi talebinde bulunan kişilerin Schengen yasaları çerçevesinde, Schengen Bölgesi'ne üye ülkelerden biri ya da birkaçı için kamu düzeni ve kamu güvenliği konularında tehlike oluşturacak durumda olması söz konusu kişilerin Estonya vizesi talebinin reddedilmesine yol açabilmektedir.

Kişinin ülkesine dönmesi konusunda şüphe olmasından kaynaklı Estonya vizesi reddi

Estonya vizesi talebinde bulunan kişilerin, Estonya'ya yapacakları seyahat sona erdiğinde ülkelerine döneceklerini gösterir belgeler ibraz etmelidir. Estonya konsolosluğuna seyahatleri bittiğinde ülkelerine geri döneceklerini gösterir belgeler sunamayan kişilerin Estonya vizesi başvuruları Estonya konsolosluğu tarafından reddedilmektedir.

Schengen Giriş yasağından kaynaklı Estonya vize reddi

Schengen Bölgesi'ne üye ülkelerden herhangi birinin Schengen vizesi konusunda aldığı karar Schengen Bölgesi'ne üye diğer ülkeler açısından da bağlayıcı olabilmektedir. Schengen Bilgi Sisteminde (SIS) üye ülkelerden herhangi birine girişi yasak olduğuna dair kayıt bulunan kişilerin başvuruları Estonya vize reddi ile sonuçlanabilmektedir.

Seyahat Belgelerinden kaynaklı Estonya Vize reddi

Estonya vizesi başvurusunda bulunan kişiler güncel ve orijinal belgeler ibraz etmelidir. Estonya konsolosluğu vize başvurusunda sunulan evrakların güncel olmaması, sahte olması ya da eksik olması gibi durumlarda başvuru sahibinin Estonya vizesi başvurusunu ret ile sonuçlandırabilmektedir.

Seyahat şartları ve seyahat amacından kaynaklı Estonya vizesi reddi

Estonya Konsolosluğu'na Estonya vizesi için başvuruda bulunan kişiler, yapacakları seyahatin amacını ve başvuru sahibinin söz konusu seyahate ilişkin şartları taşıdığını gösterir belgeler sunmalıdır. Estonya vizesi başvurularında seyahatin amacı ve şartlarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler sunamayan ya da sunduğu belgeler inandırıcı bulunmayan kişilerin Estonya vizesi başvuruları Estonya vize reddi ile sonuçlanabilmektedir.

Örneğin; kişi Estonya'ya Aile ziyareti amacıyla seyahat ediyorsa Estonya'da ikamet eden yakınlarına ve yapacağı seyahatin şekline ilişkin belgeler sunmalıdır.

Ekonomik şartlardan kaynaklı Estonya vize reddi

Estonya vizesi başvurularında, kişilerin seyahatleri süresince ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik koşullara sahip olduklarını ve sahip oldukları gelirin yasal yollarla elde edildiğini kanıtlayan belgeler ibraz etmesi gereklidir. Estonya vizesi başvurusunda bulunan kişilerin seyahat için yeterli ekonomik imkana sahip değil ise ya da sahip olduğu maddi olanaklara yasal yollarla kavuşması mümkün değilse bu kişilerin Estonya vize başvuruları reddedilmektedir.

Schengen vizesi süresinden kaynaklı Estonya vizesi reddi

Schengen vizesi 6 aylık süre içerisinde en fazla 90 gün konaklama hakkı veren bir vizedir. Estonya Schengen vizesi başvurusunda bulunan kişi son 6 ay içerisinde Schengen Bölgesi'nde 90 gün konaklamış ise, kişi Estonya vize reddi ile karşılaşabilmektedir.

Sağlık sigortası sebebiyle Estonya Vizesinin reddedilmesi

Estonya'ya seyahat etmek isteyen kişiler Estonya vizesi başvurusunda Estonya seyahatlerinin süresini kapsayan, geçerli seyahat sağlık sigortası yaptırmalıdır. Estonya vizesi başvurusunda, Estonya konsolosluğunun talep ettiği standartlarda seyahat sağlık sigortası poliçesi ibraz etmeyen kişilerin başvuruları Estonya vize reddi ile sonuçlanabilmektedir.

Estonya Vize reddine itiraz

Estonya vize başvurusu reddedilen kişilerin ret kararına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Estonya vize başvurusuna ret cevabı alan kişiler eksik ya da yanlış beyan edilmiş evraklarını tamamlayarak Estonya Ankara Büyükelçiliği'ne reddedilen vize başvurularının yeniden değerlendirilmesi talebi ile başvuru yapabilirler.