Estonya Turistik Vizesi Hakkında

Estonya Turistik Vizesi Hakkında

Estonya Turistik Vize İşlemleri Hakkında

Randevu Alımı

Estonya Turistik Schengen Vize başvurusu için randevu alınması zorunludur.

Estonya Vize Başvuru Formu

Estonya Vize Başvuru Formu online olarak İngilizce, Rusça veya Estonca dili ile yanıtlanabilmektedir. İşlem sona erdiğinde doldurulan Estonya Vize Başvuru Formu, bir vize numarası ile e-mail adresine gönderilir. Bu formun çıktısı alınarak, Estonya Konsolosluğu'na İmzalı olarak başvuruda sunulmalıdır.

ÖNEMLİ: Ebeveyn pasaportuna kayıtlı 7 yaşından 15 yaşına kadar olan çocukların, kayıtlı oldukları ebeveynlerinin pasaportunda fotoğrafları bulunmalıdır. Ebeveyn pasaportuna kayıtlı 7 yaş altındaki çocukların, kayıtlı oldukları ebeveynlerinin pasaportunda fotoğrafları bulunmasına gerek yoktur.

Pasaport

Estonya Turistik Schengen Vize başvurusunda istenilen pasaportta aranan özellikler; seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği olmalı; pasaportun 10 yıldan daha eski tarihli olması halinde başvuru sahiplerinin yeni bir pasaportla, Estonya Konsolosluğu'na müracaat etmeleri gerekmektedir.

Biometrik Fotoğraf

Estonya Turistik Vize başvurusunda kullanılan fotoğrafın teknik özellikleri; 2 adet, 3,5 x 4,5 cm ölçülerinde, Estonya Turistik Vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış.

Estonya Vize Ücreti

Estonya Vize Ücreti, başvuru sahibinin başvurduğu vize kategorisi, kişinin vatandaşlığı ve yaşına göre değişmektedir.

Estonya Vize Ücretinden Muaf Olanlar;

  • Estonya Devleti'nin Cumhurbaşkanı, Parlamento üyelerinin, hükümet üyelerinin, Yargıtay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Danıştay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Genel Kurmay Başkanı'nın davetlisi olan; Dış Politika, Kalkınma Politikası ya da diğer ulusal sebeplerle Estonya'ya gelecek konuklar, Estonya'ya seyahatlerinde vizeden muaftırlar.
  • 6 yaş altı çocuklar, Estonya'ya yapacakları seyahatlerinde Estonya vizesinden muaftırlar.
  • Hükümetlerce ya da Avrupa Birliği kanunlarınca yapılan uluslararası antlaşmalar, uluslararası yükümlükler ya da uygulamalar kapsamındaki hükümetin kararları tarafından önceden belirlenmiş durumlardaki kişiler Estonya vizesinden muaftırlar.
  • AB Ülkelerinin, Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinin ya da İsviçre Konfederasyonunun vatandaşlarının aile bireyleri, Estonya vizesinden muaftırlar.
  • Öğrenciler, yükseklisans öğrencileri ve eğitim veya eğitime bağlı staj amacıyla eğitimlere eşlik eden öğretmenler, Estonya vizesinden muaftırlar.
  • Bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek üzere Avrupa Birliği içinde seyahat eden araştırmacılar da Estonya vizesinden muaftırlar.

Finansal Geliri Belgeleyen Evraklar

Estonya Konsolosluğu, vize başvuru sahibinin Estonya seyahatinin masraflarını karşılayacak yeterli maddi imkana sahip olduğuna dair belgeleri; şahsi banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı olarak görmelidir. Estonya Konsolosluğu, asgari olarak gün başına 135 TL olarak bu miktarı belirlemiştir.

Estonya Turistik Vize işlemleri için başvuru sahibinin son 3 aylık aktif banka hesap hareketini gösteren Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü; bankanın imzası, kaşesi ve Bankanın İmza Sirküleri ile birlikte sunulmalıdır. 15 gün içinde alınmış olmalıdır.

Estonya Turistik Vize işleminde bulunacak kişi bir yere bağlı çalışıyorsa; son 3 aylık maaş bordrolarının aslı, bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe atılarak, ıslak imzalı olarak sunulmalıdır.

İş/Mesleki Durumu Beyan Eden Belgeler

Estonya Turistik Vize başvuru işleminde bulunacak kişilerin bağlı bulundukları Kurum/Şirkette çalıştıklarını gösterir resmi belgelerin orijinalleri; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü

Estonya Turistik Vize başvurusunda bulunan kişi Çalışan ise; Kurum/Şirket İzin Onayı veya İşveren Mektubu - çalışanın ne zaman çalışmaya başladığı, maaşı, pozisyonu, izinli olduğu tarihler ve işe devam taahhüdünü içermelidir. Belgede, kurum/şirketin iletişim bilgileri, yetkili kişinin isim ve pozisyonu, imzası ve kaşesi ile birlikte hazırlanmalıdır.

Estonya Turistik Vize başvurusunda bulunan kişi Şirket Sahibi ise; Şirketin antetli kağıdına, şirketin faaliyet bilgileri içeren, seyahat amacını ve şirketteki pozisyonunu açıklayan bir dilekçe olmalıdır. İmza ve kaşeli.

Estonya Turistik Vize başvurusunda bulunan kişi Öğrenci ise; Güncel tarihli Öğrenci Belgesi aslı. Seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir dilekçe alınmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir. Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tam tekmili vukuatlı nüfus kayıt örneği.
Estonya Turistik Vize başvurusunda bulunan Öğrenci reşit değil ise; anne ve babadan noter tasdikli İzin Belgesi (Muvafakatname); seyahat eden ebeveyn evli değil veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir.

Estonya Turistik Vize başvurusunda bulunan kişi Çiftçi ise; Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi .

Estonya Turistik Vize başvurusunda bulunan kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir.

Estonya Turistik Vize başvurusu yapan kişi Emekli ise; Emekli Maaşının son 3 aylık dökümü ve Emeklilik Kartı fotokopisi.

Estonya Turistik Vize işlemi için başvuru sahibinin veya sponsor olan kişinin bağlı bulunduğu şirketin resmi kimliğini ibraz eden belgeler:

Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Estonya Turistik Vize işleminde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliğini göstermesi bakımından önemlidir.

Vergi Levhası - şirketin son yıla ait vergi bilgilerini beyan eden bu evrak sunulmalıdır.

Faaliyet Belgesi fotokopisi- 3 aydan eski tarihli belgeler kabul edilmemektedir.

Seyahat Planını Destekleyici Belgeler

Estonya Turistik Vize işlemlerinde başvuru sahiplerinin Estonya'ya ulaşım ve konaklamaya ilişkin rezervasyon bilgileri; Uçak bileti rezervasyonu- gidiş-dönüş bilet rezervasyonu; seyahat tarihlerini desteklemelidir.

Otel rezervasyonu- Estonya'da konaklama yapılacak otelden konfirme edilmiş, başvuru sahibinin adına ait rezervasyon ve voucher.

Seyahat Sağlık Sigortası

Estonya Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış seyahat sigortası; Estonya'da kalış süresini kapsayan, tüm schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.