Estonya Ticari Vizesi Hakkında

Estonya Ticari Vizesi Hakkında

Estonya Konsolosluğu ve Estonya Ticari Vize Başvuru Evrakları Hakkında

Pasaport

Estonya Schengen Ticari Vize başvurusunda istenilen pasaportta aranan özellikler; seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği olmalı; pasaportun 10 yıldan daha eski tarihli olması halinde başvuru sahiplerinin yeni bir pasaportla, Estonya Konsolosluğu'na müracaat etmeleri gerekmektedir.

Biometrik Fotoğraf

Estonya Ticari Vize başvurusunda kullanılan fotoğrafın teknik özellikleri; 2 adet, 3,5 x 4,5 cm ölçülerinde, Estonya ticari vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış.

Estonya Vize Ücreti

Estonya Konsolosluğu'na vize müracaatı öncesinde Estonya vize ücreti için bankaya ödeme yapılmalıdır. Estonya vize ücretleri, başvuru yapılan vize kategorisine, kişinin hangi ülke vatandaşı olduğuna ve yaş grubu gibi kriterlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Estonya Vize Ücretinden Muaf Tutulanlar;

  • Estonya Devleti'nin Cumhurbaşkanı, Parlamento üyelerinin, hükümet üyelerinin, Yargıtay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Danıştay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Genel Kurmay Başkanı'nın davetlisi olan; Dış Politika, Kalkınma Politikası ya da diğer ulusal sebeplerle Estonya'ya gelecek konuklar, Estonya'ya seyahatlerinde vizeden muaftırlar.
  • 6 yaşaltı çocuklar, Estonya'ya yapacakları seyahatlerinde Estonya vizesinden muaftırlar.
  • Hükümetlerce ya da Avrupa Birliği kanunlarınca yapılan uluslararası antlaşmalar, uluslararası yükümlükler ya da uygulamalar kapsamındaki hükümetin kararları tarafından önceden belirlenmiş durumlardaki kişiler Estonya vizesinden muaftırlar.
  • AB Ülkelerinin, Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinin ya da İsviçre Konfederasyonunun vatandaşlarının aile bireyleri, Estonya vizesinden muaftırlar.
  • Öğrenciler, yükseklisans öğrencileri ve eğitim veya eğitime bağlı staj amacıyla eğitimlere eşlik eden öğretmenler, Estonya vizesinden muaftırlar.
  • Bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek üzere Avrupa Birliği içinde seyahat eden araştırmacılar da Estonya vizesinden muaftırlar.

Estonya Ticari Vize Davetiyesi

Ulusal mevzuata uygun davetiye; davet eden Estonyalı şirket tarafından yazılmalıdır. Davet edilen kişinin kimlik bilgileri, seyahatin amacı, seyahat tarihleri ve Estonya'daki şirketin adres ve irtibat bilgileri ile birlikte davet eden kişinin kimlik bilgileri belirtilmelidir. Davetiye, antetli kağıda, imzalı ve kaşeli olarak sunulmalıdır.

Estonya'ya iş ziyareti sebebi bir ticari organizasyon veya fuara katılım ise; giriş bileti, giriş kartı ya da ticari organizasyonun bilgilerini içeren katılım dokümanları ibraz edilmelidir.

Finansal Geliri Belgeleyen Evraklar

Estonya Konsolosluğu, vize başvuru sahibinin Estonya seyahatinin masraflarını nasıl karşılayacağının beyanına dair belgeler; şahsi/şirket banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı olarak görmelidir. Estonya Konsolosluğu, asgari olarak gün başına 235 TL olarak bu miktarı belirlemiştir.

Estonya Ticari Vize işlemleri için başvuru sahibinin/şirketin son 3 aylık aktif banka hesap hareketini gösteren Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü; bankanın imzası, kaşesi ve Bankanın İmza Sirküleri ile birlikte sunulmalıdır. 15 gün içinde alınmış olmalıdır.

Estonya Ticari Vize işleminde bulunacak kişi bir yere bağlı çalışıyorsa; son 3 aylık maaş bordrolarının aslı, bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe atılarak, ıslak imzalı olarak sunulmalıdır.

İş/Mesleki Durumu Beyan Eden Belgeler

Estonya Tiacri Vize başvuru işleminde bulunacak kişilerin bağlı bulundukları Kurum/Şirkette çalıştıklarını gösterir resmi belgelerin orijinalleri; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü

Estonya Ticari Vize başvurusunda bulunan kişi Çalışan ise; Kurum/Şirket İzin Onayı veya İşveren Mektubu - çalışanın ne zaman çalışmaya başladığı, maaşı, pozisyonu, izinli olduğu tarihler, masrafların nasıl karşılacağı ve işe devam taahhüdü bilgilerini içermelidir. Belgede, kurum/şirketin iletişim bilgileri, yetkili kişinin isim ve pozisyonu, imzası ve kaşesi ile birlikte hazırlanmalıdır.

Estonya Ticari Vize başvurusunda bulunan kişi Çiftçi ise; bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi .

Estonya Ticari Vize müracatında bulunacak kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir.

Estonya Ticari Vize başvurusunda bulunan kişi Şirket Sahibi ise; Şirketin antetli kağıdına, şirketin faaliyet bilgileri içeren, seyahat amacını ve şirketteki pozisyonunu açıklayan bir dilekçe olmalıdır. İmza ve kaşeli.

Estonya Ticari Vize işlemi için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirketin resmi kimliğini ibraz eden belgeler:

Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Estonya Ticari Vize işleminde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliğini göstermesi bakımından önemlidir.

Vergi Levhası - şirketin son yıla ait vergi bilgilerini beyan eden bu evrak sunulmalıdır.

Seyahat Planını Destekleyici Belgeler

Estonya Ticari Vize işlemlerinde başvuru sahiplerinin Estonya'ya ulaşım ve konaklamaya ilişkin rezervasyon bilgileri; Uçak bileti rezervasyonu- gidiş-dönüş bilet rezervasyonu; seyahat tarihlerini desteklemelidir.

Otel rezervasyonu- Estonya'da konaklama yapılacak otelden konfirme edilmiş, başvuru sahibinin adına ait rezervasyon ve voucher.

Seyahat Sağlık Sigortası

Estonya Ticari Vize işlemlerinde bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış seyahat sigortası; Estonya'da kalış süresini kapsayan, tüm schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

Estonya Ticari Vize Randevu Alımı

Estonya Ticari Vize başvurusu yapabilmek için öncelikle online randevu sisteminden kişisel bilgilerin girilerek randevu alınması gerekmektedir.

Estonya Vize Başvuru Formu

Estonya Vize Başvuru Formu online doldurularak yapılması gereken bir işlemdir. Formun sunulan dil seçeneklerinden İngilizce, Rusça veya Estonca olarak birinin seçimi ile yapılması zorunludur. Estonya Vize Başvuru Formu'nun eksiksiz doldurulması ve imzalanması ile online işlem tamamlanmaktadır. Sistemden başvurunun onaylandığına dair gönderilen emailin çıktısı alınarak imzalanmalıdır. Estonya Konsolosluğu'na müracaat esnasında başvuru formun imzalı nüshası ile birlikte gerekli vize evraklarının birlikte sunulması önemlidir.

Not: Estonya Konsolosluğu yetkilileri, formun doldurulması sırasında Türkçe karakterli harflerin kullanılmaması konusunda uyarmaktadır.