Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için Gerekli Evraklar

Estonya Vize Başvuru Formu

Estonya Vize Başvuru Formu online doldurularak yapılması gereken bir işlemdir. Formun sunulan dil seçeneklerinden İngilizce, Rusça veya Estonca olarak birinin seçimi ile yapılması zorunludur. Estonya Vize Başvuru Formu'nun eksiksiz doldurulması ve imzalanması ile işlem tamamlanmaktadır. Sistemden başvurunun onaylandığına dair gönderilen e-mailin çıktısı alınarak imzalanmalıdır. Estonya Konsolosluğu'na müracaat esnasında başvuru formun imzalı nüshası ile birlikte gerekli vize evraklarının birlikte sunulması önemlidir.

Not: Estonya Konsolosluğu yetkilileri, formun doldurulması sırasında Türkçe karakterli harflerin kullanılmaması konusunda uyarmaktadır.

ÖNEMLİ: Ebeveyn pasaportuna kayıtlı 7 yaşından 15 yaşına kadar olan çocukların, kayıtlı oldukları ebeveynlerinin pasaportunda fotoğrafları bulunmalıdır. Ebeveyn pasaportuna kayıtlı 7 yaş altındaki çocukların, kayıtlı oldukları ebeveynlerinin pasaportunda fotoğrafları bulunmasına gerek yoktur.

Pasaport

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize başvurusunda istenilen pasaportta aranan özellikler; seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği olmalı; pasaportun 10 yıldan daha eski tarihli olması halinde başvuru sahiplerinin yeni bir pasaportla, Estonya Konsolosluğu'na müracaat etmeleri gerekmektedir.

Pasaportun kimlik bilgileri sayfası ile son 3 yıl içerisinde alınmış Schengen vizelerini içeren sayfaların fotokopileri gereklidir.

Varsa, eski pasaportların Schengen, İngiltere, Amerika vizelerinin fotokopileri, başvuru dosyasına eklenmelidir.

Biometrik Fotoğraf

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize başvurusunda kullanılan fotoğrafın teknik özellikleri; 2 adet, 3,5 x 4,5 cm ölçülerinde, Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış.

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize Davetiyesi

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru sahibine, Estonya'dan gelen Davetiye; (mail yada fax) davet eden kişinin kişisel ve iletişim bilgileri, davet ettiği kişi ile yakınlık derecesi, davet edilen kişi hakkında bilgi, ziyaretin amacı, talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacaksa), kalınacak evin açık adresi, seyahat- konaklama giderlerinin karşılanacağına dair bilgiler belirtilmelidir.

Davetiye gönderen kişinin Kimlik Cüzdanı ve Pasaportun kimlik bilgisinin fotokopileri.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vizesi için başvuru sahibi ile davet eden kişi arasındaki aile bağlarının Bulunduğuna dair belge; güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş Tam Tekmil Vukuatlı nüfus Kayıt Örneği

NOT: Kişi aile ziyaretine değil arkadaş ziyaretine gidiyor ise bu belgeye gerek yoktur.

Finansal Geliri Belgeleyen Evraklar

Estonya Konsolosluğu, vize başvuru sahibinin Estonya seyahatinin masraflarını karşılayacak yeterli maddi imkana sahip olduğuna dair belgeleri; şahsi banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı olarak görmelidir. Estonya Konsolosluğu, asgari olarak gün başına 235 TL olarak bu miktarı belirlemiştir.

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işlemleri için başvuru sahibinin son 3 aylık aktif banka hesap hareketini gösteren Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü; bankanın imzası, kaşesi ve Bankanın İmza Sirküleri ile birlikte sunulmalıdır. 15 gün içinde alınmış olmalıdır.

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işleminde bulunacak çalışan kişinin son 3 aylık maaş bordroları; bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe atılarak, ıslak imzalı olarak ibraz edilmelidir.

İş/Mesleki Durumu Beyan Eden Belgeler

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvuru işleminde bulunacak kişilerin bağlı bulundukları Kurum/Şirkette çalıştıklarını gösteren belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü.

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Çalışan ise; Kurum/Şirket İzin Onayı veya İşveren Mektubu - çalışanın ne zaman çalışmaya başladığı, maaşı, pozisyonu, izinli olduğu tarihler ve işe devam taahhüdünü içermelidir. Belgede, kurum/şirketin iletişim bilgileri, yetkili kişinin isim ve pozisyonu, imzası ve kaşesi ile birlikte hazırlanmalıdır.

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Şirket Sahibi ise; Şirketin antetli kağıdına, şirketin faaliyet bilgileri içeren, seyahat amacını ve şirketteki pozisyonunu açıklayan bir dilekçe olmalıdır. İmza ve kaşeli.

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Öğrenci ise; Güncel tarihli Öğrenci Belgesi aslı. Seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir Taahhütname alınmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir.

Öğrenci reşit değil ise; anne ve babadan noter tasdikli İzin Belgesi (Muvafakatname);

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Çiftçi ise; bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi .

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir.

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusu yapan kişi Emekli ise; Emekli Maaşının son 3 aylık dökümü ve Emeklilik Kartı fotokopisi.

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işlemi için başvuru sahibinin veya sponsor olan kişinin bağlı bulunduğu şirketin resmi kimliğini ibraz eden belgeler:

Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işleminde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliğini göstermesi bakımından önemlidir.

Vergi Levhası - şirketin son yıla ait vergi bilgilerini beyan eden bu evrak sunulmalıdır.

Seyahat Planını Destekleyici Belgeler

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işlemlerinde başvuru sahiplerinin Estonya'ya ulaşımına ilişkin rezervasyon belgesi; Uçak bileti- gidiş-dönüş bilet rezervasyonu; seyahat tarihlerini desteklemelidir.

Veya, öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler.

Seyahat Sağlık Sigortası

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işlemlerinde bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış seyahat sigortası; Estonya'da kalış süresini kapsayan, tüm schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

Randevu Alımı

Estonya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusu yapabilmek için öncelikle online randevu sisteminden kişisel bilgilerin girilerek randevu alınması gerekmektedir.

Estonya Vize Ücreti

Estonya Vize Ücreti, başvuru sahibinin başvuruda bulunduğu vize kategorisi, kişinin vatandaşlığı ve yaşına göre değişmektedir. Ankara Estonya Büyükelçiliği'ne başvuru öncesinde, Estonya vize ücretinin bankaya yatırılması gerekmektedir.

Not: Vize müracaatı sırasında Estonya vize ücreti ödendiğine dair dekont sunulmalıdır.

Estonya Vize Ücretinden Muaf Tutulanlar;

  • Estonya Devleti'nin Cumhurbaşkanı, Parlamento üyelerinin, hükümet üyelerinin, Yargıtay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Danıştay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Genel Kurmay Başkanı'nın davetlisi olan; Dış Politika, Kalkınma Politikası ya da diğer ulusal sebeplerle Estonya'ya gelecek konuklar, Estonya'ya seyahatlerinde vizeden muaftırlar.
  • 6 yaş altı çocuklar, Estonya'ya yapacakları seyahatlerinde Estonya vizesinden muaftırlar.
  • Hükümetlerce ya da Avrupa Birliği kanunlarınca yapılan uluslararası antlaşmalar, uluslararası yükümlükler ya da uygulamalar kapsamındaki hükümetin kararları tarafından önceden belirlenmiş durumlardaki kişiler Estonya vizesinden muaftırlar.
  • AB Ülkelerinin, Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinin ya da İsviçre Konfederasyonunun vatandaşlarının aile bireyleri, Estonya vizesinden muaftırlar.
  • Öğrenciler, yükseklisans öğrencileri ve eğitim veya eğitime bağlı staj amacıyla eğitimlere eşlik eden öğretmenler, Estonya vizesinden muaftırlar.
  • Bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek üzere Avrupa Birliği içinde seyahat eden araştırmacılar da Estonya vizesinden muaftırlar.